Warszawiacy z dzielnicy Ursynów mogą oczekiwać na ekscytujące zmiany w ich lokalnym otoczeniu w 2026 roku. Przy przy ulicy F. Płaskowickiej, nad obwodnicą, przewidziane jest miejsce dla parku, który ma stanowić nową oazę zieleni. Umowa, która daje oficjalne zielone światło dla rozpoczęcia prac budowlanych nad tym projektem, niedawno została podpisana.

Planowany do stworzenia park będzie zakrywać obszar aż 12 hektarów. Nie będzie to jedynie wąski pas zieleni ciągnący się przez około 2 kilometry wzdłuż ulicy F. Płaskowickiej. Projekt obejmuje stworzenie znacznie bardziej bujnej przestrzeni, z nasadzeniem około tysiąca drzew i ponad 100 tysięcy krzewów. Dodatkowo przestrzeń ta zostanie wzbogacona o pnącza, byliny i ozdobne trawy. Różnorodność oferty rekreacyjnej zapewni spacerowa promenada przechodząca przez całą długość parku, strefa rekreacyjna oraz drewniany taras z widokiem na ogród deszczowy.

Rafał Trzaskowski, aktualnie sprawujący urząd prezydenta Warszawy, wyraził swoją wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia tego projektu. Podkreślił, jak niezwykle ważne jest to dla miasta, zważywszy na ciągłe dążenia mieszkańców do zwiększenia przestrzeni zielonych, które obecnie stanowią już ponad 40 procent powierzchni miasta. W rezultacie powstają nowe parki, włączając w to parki liniowe, takie jak ten planowany na Ursynowie.

Projekt otrzymał finansowanie już w roku 2017, kiedy to pierwsza transza funduszy przeznaczona na tę inwestycję została uwzględniona w budżecie miasta (około 10 milionów złotych). W bieżącym roku dodatkowo, dzięki współpracy z prezydentem miasta, Rada m.st. Warszawy przeznaczyła kolejne 33 miliony złotych na ten cel. Ewa Janczar, pełniąca funkcję przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego w Radzie m.st. Warszawy podkreśliła znaczenie tej inwestycji dla Warszawy i wyraziła wdzięczność wszystkim zaangażowanym w jej przygotowanie.

Park nad obwodnicą ma być najważniejszą inwestycją samorządową na terenie Ursynowa od wielu lat. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2023 roku. Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów, zapewnił, że będzie nadzorować realizację projektu w ścisłej współpracy z Zarządem Zieleni i prezydentem miasta.