Planowane jest zwiększenie liczby dostępnych kanałów do przeprowadzania płatności mobilnych za usługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w stolicy. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie, Łukasz Puchalski, podkreśla, że jest to opcja bardziej ekonomiczna dla drogowców oraz bardziej praktyczna dla mieszkańców.

W roku 2024 dobiegnie końca dziesięcioletni kontrakt na obsługę strefy płatnego parkowania. Zdaniem dyrektora Puchalskiego, najważniejsze jest wprowadzenie jak największej ilości płatności za pomocą urządzeń mobilnych, co jest nie tylko oszczędniejszym rozwiązaniem dla Zarządu, ale także bardziej komfortowym dla mieszkańców.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego opiera swoje działanie na nielicznych parkometrach nabytej własności miasta oraz na znacznej liczbie urządzeń należących do firmy odpowiedzialnej za ich utrzymanie. Jak wyjaśnił dyrektor ZDM, nie tylko opłaty są pobierane przy użyciu tych maszyn, ale także wymagają one regularnej obsługi – codziennych obchodów, napraw czy wymiany drobnych monet. Obsługa tradycyjnych form płatności jest blisko 20-krotnie kosztowniejsza od obsługi płatności mobilnych, zauważył Puchalski.

Dyrektor ZDM zwrócił również uwagę na stopniowe przesunięcie trendu wśród mieszkańców, którzy coraz częściej decydują się na korzystanie z płatności mobilnych. Zasługują one na uznanie przede wszystkim ze względu na to, że większość osób parkujących w strefie SPPN ma problem z precyzyjnym oszacowaniem potrzebnego czasu parkowania. W rezultacie dochodzi do niedopłat lub nadpłat, natomiast płatność mobilna pozwala na dokładne opłacenie rzeczywistego czasu parkowania.

Na początku funkcjonowania systemu dostępna była jedynie jedna aplikacja, obecnie jednak korzystać można już z czterech różnych aplikacji. ZDM testuje również możliwość wprowadzenia płatności Blik oraz kodów QR, co ma na celu uatrakcyjnienie procesu płatności. Pan Puchalski podkreślił, że po przeprowadzonym dialogu technicznym z różnymi podmiotami, chcą promować wszystkie kanały płatności mobilnych poprzez wprowadzenie jeszcze większej liczby firm mających możliwość prowadzenia aplikacji. Dodatkowo, zapewnił on o zachowaniu opcji płatności gotówkowej.

Obecna strefa płatnego parkowania obejmuje Śródmieście, Wolę, Mokotów, Ochotę, Żoliborz, Pragę Północ oraz Pragę Południe. Na koniec roku 2023 przewidziane są konsultacje dotyczące rozszerzenia strefy o część dzielnicy Mokotów.