W stolicy, w dzielnicy Wawer, ulica Derkaczy jest miejscem, gdzie trwają ostatnie prace konstrukcyjne nad nową inwestycją – budynkiem TBS Warszawa Południe. Wyjątkowość tego projektu polega na planowanym wykorzystaniu technologii energooszczędnych, które mają sprawić, że eksploatacja budynku będzie niskoenergetyczna.

Inwestycja ma na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z planem, budynek zostanie wyposażony w gruntowe i powietrzne pompy ciepła. Dzięki nim możliwe będzie zaopatrzenie budynku zarówno w ciepłą wodę użytkową, jak i centralne ogrzewanie. Celem tych działań jest minimalizacja wskaźnika zużycia energii pierwotnej – parametru mierzącego ilość nieodnawialnej energii potrzebnej do utrzymania funkcjonowania budynku. Dodatkowego wsparcia energetycznego dostarczy instalacja fotowoltaiczna, która również zostanie zamontowana.

Projekt przewiduje utworzenie 66 mieszkań na wynajem o różnym metrażu – od 25 do 80 m2. Wśród nich znajdą się jedno-, dwu- i trzypokojowe lokale, co zdecydowanie wpisuje się w potrzeby osób o różnym statusie rodzinnym. Szczególną uwagę zwrócono na osób z niepełnosprawnościami – dla nich przewidziano sześć specjalnie przystosowanych mieszkań. Budynek będzie posiadał również rozbudowaną infrastrukturę techniczną i drogową. Na terenie inwestycji znajdzie się też podziemny garaż.